– For tre uker siden fikk vi beskjed om at Statsadvokaten i Trondheim hadde tatt politiet i Trondheim sin innstilling til følge og henlagt saken som gjelder vår sønn Odin André Hagen Jacobsens nært sporløse forsvinning i Trondheim. Dette er vi dypt uenig i og har anket saken til Riksadvokaten, skriver foreldrene Ingunn Hagen og Dan Yngve Jacobsen i en pressemelding.

De skriver videre at de ikke syns at politiet har gjort en god nok jobb.

– Trondheimspolitiets etterforskning har etter vårt syn ikke vært god nok og har ikke gitt et godt fundert svar på hva som skjedde denne søndags morgenen for vel fire år siden.

Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun ble meldt savnet av foreldrene etter at han ikke kom heim fra en bytur i Trondheim i november 2018.

Henla saken

Statsadvokatene i Trondheim henla saken for tre uker siden. Da sa de at politiet har lagt til grunn at Odin er død.

– Det mest sannsynlige hendelsesforløp er at Odin har havnet i sjøen natt til 18. november 2018 der han sist ble observert på Brattøra Pir 2, skrev Statsadvokatene i Trøndelag i en pressemelding.

Etter statsadvokatenes gjennomgang av det omfattende etterforskningsmaterialet sa de at den eneste logiske forklaringen på at Odin ikke er funnet er at de regner det som at Odin ikke lengre er i live.

Presset for penger

Foreldrene sier i pressemeldingen at Odin var presset for penger av personer han var i kontakt med på forsvinningsnatten, men at Statsadvokaten ikke tok trusselbildet på alvor.

– Vi vet at Odin var i kontakt med personer med stor kapasitet for vold denne natten. Vi vet at disse tidligere hadde truet ham og forsøkt å presse ham for penger. Vi vet at Odin var redd i ukene før han forsvant, men statsadvokaten tar ikke dette trusselbildet på alvor, skriver de videre i pressemeldingen.

Flere av de alibiene som politiet gir involverte personer ser også ut til å være meget tynne, skriver foreldrene. – Hvorfor sier politiet også at ingen fulgte etter Odin når vitner kan bekrefte at det gikk tre ungdommer nedenfor bryggerekka i Fjordgata, utenfor kameradekning, og lette etter noe(n)? Heller ikke dette har vært undersøkt av politiet, sier foreldrene.

De avslutter pressemeldingen med å si at de har vanskelig for å feste tillit til Statsadvokatens avgjørelse og har derfor anket henleggelsen inn for Riksadvokaten for en ny vurdering.