– Avdøde er foreløpig ikke identifisert, opplyser politiadvokat Bente Bøklepp i pressemeldingen.

Kriminalteknikere er på stedet og den avdøde vil bli fraktet til St Olavs hospital og obdusert så raskt som mulig i følge politiet. Det er ikke sikkert at dette vil skje i dag, heter det videre i pressemeldingen.

Pårørende varslet

Pårørende til savnede Ronny Melby skal være varslet om at det er gjort funn av en død person. Politiet har ingen andre savnede i området og antar derfor at det er savnede som er funnet.

En person sitter fortsatt i varetekt siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Siktelsen er fortsatt uendret.

Politiet vil komme en ny pressemelding når den avdøde er identifisert og har frem til da ingen øvrige opplysninger, legger de til.

En død person er funnet ved denne skogsbilveien som letemannskaper finkjemmet for fjorten dager siden. Skogsbilveien går nord for elva Orkla mot jernbanebrua over elva lenger øst. Foto: Morgan Frelsøy/OPP.

Det er nå 26 dager siden Ronny Melby sist gav livstegn fra seg, natt til lørdag 24. september. Alle spor etter Melby stanser ved siktedes bopel i nærheten av nedlagte Ulsberg motell, der også 46-åringen hadde tilhold da han forsvant.