FOTO: Per Magne Moan

Avinor har bestemt at Røros flyplass skal holde stengt mellom ettermiddags- og kveldsflyet for å spare penger. Ordninga gjelder fra  fra 22. juni.

Rørosordfører Hans Vintervold er skuffet over at kommunen har vært holdt utenfor i denne prosessen. Han vil nå ta initiativ til et møte med Avinor for å tydeliggjøre viktigheten med kontinuerlig bemanning på dagtid ved lufthavnen: