Storkontrakt til Norbit. Dette bildet er fra da  Norbitech på Røros og ASTI i Selbu fusjonerte til Norbit EMS. Fra venstre daglig leder i Norbit EMS Selbu og Røros, Stein Martin Beyer, ansatterepresentant i styret for Norbit EMS Røros, Per Holden og konsernsjef i Norbit og styreleder i Norbit EMS, Per Jørgen Weisethaunet. (Arkivfoto: Nils Kåre Nesvold)

Norbit signerte fredag en ny kontrakt med Statens Vegvesen om leveranse av AutoPASS-brikker de neste fire åra. Kontrakten er verdt rundt 90 millioner kroner.

Norbit har levert brikker til det norske markedet løpende de siste ti ara og har tatt majoriteten av det norske markedet.

Totalt har Norbit levert mer enn 2.500.000 brikker, og har i dag en markedsandel pa AutoPASS brikker i Norge pa over 70 prosent. Det resterende er delt mellom østerikske Kapsch og Q-free.

Statens Vegvesen hadde denne gangen apnet for a innga rammeavtale med inntil tre leverandører. Etter anbudsevalueringen ble østeriske Kapsch forkastet mens Norbit og Q-free ble valgt som leverandører for de neste fire ara.

- Vi har de siste 4 arene konkurrert med Kapsch om det norske markedet. Det at Q-free na pa nytt har kvalifisert seg synes vi er hyggelig" - sier konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet i Norbit.

Produksjonslinja ved Norbit pa Røros får for fullt med produksjon av en ordre Norbit har fatt pa ca 200.000 brikker for levering i løpet av høsten 2016.

Fakta:

NORBIT er et trøndersk elektronikk-konsern med 155 ansatte fordelt pa 4 forretningsomrader. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, produksjon pa Røros og i Selbu, samt datterselskaper i Tyskland, Østerrike, Ungarn, Polen, Italia, Island og USA. Konsernet hadde i 2015 en samlet omsetning pa 380 millioner NOK og et driftsresultat pa 22,9 millioner NOK