John A. Bryde er utnevnt som første styreleder for en ny organisasjon, der alle verdensarvstedene i de fem nordiske landene er med. Bryde har tidligere vært direktør i Stiftelsen Rørosmuseet.

Sist fredag møttes de fem nordiske verdensarvorganisasjonene pa Island, og etablerte en felles nordisk organisasjon.

De nordiske verdensarvstedene, til sammen 40 steder, far med dette en felles organisasjon som blant annet skal arbeide med faglig utveksling og erfaringer.

-Verdensarvlista bestar na av 1052 steder i 165 land. Bade hvert sted og hvert land trenger a samarbeide med andre om hvordan vi skal ta vare pa denne arven pa beste mate.

- Vi har gjennom flere tiar hatt et samarbeid i Norden, bl.a. gjennom en arlig nordisk verdensarvkonferanse, og bade stedene og de statlige representantene har sett at dette samarbeidet er svært nyttig. Gjennom en felles organisasjon kan vi fa til et mer planmessig samarbeid, og bygge opp en felles kunnskap om hvilke utfordringer det enkelte sted trenger jobbe med framover. For Norge er dette viktig, bade fordi vi har kunnskap a bidra med og fordi vi trenger a lære fra de øvrige nordiske stedene,  sier organisasjonens første styreleder, John A. Bryde.

Nordic World Heritage Association skal bista og støtte implementeringen av UNESCOs verdensarvkonvensjon i de nordiske landene, gjennom a stimulere til samarbeid, lokalsamfunnenes deltagelse, faglig utveksling og erfaringsarenaer. Foreningens formal er knyttet til UNESCOs strategi som omfatter troverdighet, bevaring, kapasitetsbygging, kommunikasjon og lokalsamfunn.