Styret ved  Røros Montessoriskole frykter ikke splittelse av Glåmos-samfunnet på grunn av planene om montessoriskole på Glåmos. I går vedtok Røros formannskap å be rådmannen klage på departementets vedtak om for å få gjort om godkjenningen av en montessoriskole på Glåmos.

- Vi har full tillit til at Glåmosingene kan håndtere dette spørsmålet med respekt for hverandre hvor vi tillater oss å ha forskjellige synspunkter. Kun et overveldende flertall vil føre til opprettelse av friskolen. Det vil si at det er kun en samlet bygd som kan avgjøre om dette skal skje eller ikke, sier  Monika Goodwine på vegne av styret ved montessoriskolen.

Goodwine har sendt Nea Radio følgende uttalelse på vegne av styret i Røros Montessoriskole etter formannskapets vedtak torsdag:

"Dersom glåmosingene avgjør at de ønsker en montessoriskole, er det nettopp for å kunne skape forutsigbarhet for skolen på lengre sikt enn i en politisk periode.  Velger glåmosingene å vedta etablering av en montessoriskole,  er det for å tilføre bygda, Røros Kommune og fjellregionen noe verdifullt. Noe som ivaretar mangfoldighet i kommunen. Vi kan da tilby foreldre i regionen valgmuligheter dersom de ser etter alternative pedagogiske tilbud for deres barn. Vi kan da tilby foreldre valgmuligheter dersom deres barn ikke finner seg til rette der de er.

Fra starten har vi rådført oss med allerede etablerte og velfungerende Montessoriskoler med lignende utgangspunkt om Glåmos skole. De har hele tiden oppfordret oss å prioritere det å ha en god og positiv dialog med kommunen. Dette har hele tiden vært og er et viktig poeng for oss i styret. Kommunen har tilgang til all informasjon som er produsert i forbindelse med dette initiativet.

Hele søknaden ble sendt til kommunen 21. mai 2015 fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) med spørsmål om en uttalelse, hvorpå de fikk en frist på tre måneder med å avgi en respons.

"Kommunen eller fylkeskommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at det ikke foreligger konkrete innsigelser."

Kommunen sendte ikke inn en uttalelse til UDIR, og det ble det hos UDIR konkludert med at kommunen ikke hadde innsigelser.

Det er forståelig at det er mye spenning knyttet til denne prosessen. Uansett utfall så ønsker nok alle det samme. Et godt pedagogisk tilbud til barna våre, trygghet og stabilitet i skolestrukturen, og en kommune som utstråler positivitet og framdrift. Vi trenger å vise de som ønsker å flytte hit at kommunen er et godt sted å bo - et sted man velger med hjertet!

 Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=4681

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=4643