Sjåføren, en mann i 30-åra fra regionen ligger fremdeles bevistløs etter trafikkulykken på fv. 705 fredag ettermiddag. Fra St. Olavs får vi opplyst at tilstanden fremdeles regnes som kritisk.

Bilen som mannen kjørte kom ut på løsgrusen i nærheten av Langsvola og rullet flere ganger rundt - noe som førte til at mannen ble kastet ut av bilen. Han ble fløyet til St. Olavs med luftambulanse.