Kort oppsummert

  • Rørosmeieriet arrangerer konferansen «Tilbake til fremtiden» denne uken for å fremheve terroir i nordisk melkeproduksjon.

  • Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund hevder at melkekvalitet og smak varierer basert på kuens beiteområde og rase.

  • Konferansen vil ha omtrent 150 deltakere fra hele Norden, inkludert en delegasjon fra EU og Norges landbruks- og matdepartement.

  • Målet er å utveksle kunnskap mellom ulike sektorer, inkludert næring, forskning, utdanning og fremtidige jordbrukere.

  • Rørosmeieriet arrangerer konferansen i samarbeid med NIBIO, Mære Landbruksskole, Torsta Landbruksskole i Sverige og Kalø Økologiske Landbrugskole i Danmark.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Rørosmeieriet arrangerer denne uken konferansen «Tilbake til fremtiden» for å skape større bevissthet om terroir og lokale smaker i nordisk melkeproduksjon, og de spesialitetene Norden kan by på av melkeprodukter.

– Mjølk er ikke melk, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund ved Rørosmeieriet.

Han mener det er forskjell i kvalitet og smak på melk fra kuer som har beitet i lavlandet, på fjellet eller ved sjøen og det er forskjell i smak på melk fra ulike ku-raser.

Videreføring

Lund sier «Tilbake til fremtiden» er en oppfølging av konferansen som Rørosmeieriet arrangerte for tre år siden som het «I takt med naturen».

– I år har vi fått støtte fra Nordisk Råd for å se på nordiske matspesialiteter og smaker samt det som kalles terroir. Alle har hørt om terroir knyttet til champagne, parma og parmesan, men finnes det også denne typen terroir i Norden?

Forskere kommer

Lund sier at rundt 150 deltakere fra hele Norden vil delta på konferansen, med blant annet en delegasjon fra EU og fra landbruks- og matdepartementet i Norge.

På konferansen vil det også være deltakere fra landbruksskoler, forskningsmiljø, forvaltning, næringsliv, restauranter og reiseliv fra Norge, Sverige og Danmark.

– Målet er å skape en nordisk arena for utveksling av kompetanse og kunnskap mellom fagmiljø, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og fremtidige jordbrukere og ansatte i næringen, sier Lund.

Konferansen arrangeres av Rørosmeieriet i samarbeid med NIBIO, Mære landbruksskole, Torsta Landbruksskole i Sverige og Kalø Økologiske Landbrugskole i Danmark, og er støttet av Nordisk ministerråd som en del av satsingen Ny Nordisk Mat.

Hør intervju med Trond Vilhelm Lund her: