- Jeg setter pris på tilliten og er veldig glad for muligheten til å være en del av det laget som skal lede Helse og Velferd i Trondheim kommune framover, sier Hyldmo i en pressemelding.

Hun kommer fra stillingen som leder for utviklingsseksjonen i Helse og omsorgsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Tidligere har hun blant annet vært underdirektør for utvikling i sosial og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag, avdelingsleder for NAV Lerkendal og fagkoordinator i Trondheim kommune ved Helse- og velferd forvaltning Lerkendal.

Utnytte ressursene

– Hyldmo vil ha ansvar for koordinering og tildeling av av et bredt spekter av tjenester av stor betydning for kommunens innbyggere. Tjensten hun skal lede skal sikre god dialog med tjenestemottakere og tett samhandling med andre kommunalområder og eksterne aktører, sier kommunen i pressemeldingen.

Kommunalsjefområdet omfatter ved oppstart ca. 200 medarbeidere og et samlet budsjett på ca. 330 mill.

– Hyldmo skal lede arbeidet med å bygge opp en samlet tjeneste som bidrar til god koordinering og utnyttelse av ressursene i helse og velferdstjenestene, sier kommunen videre.

Det var i alt 15 søkere til stillingen. Hyldmo tiltrer i den nye stillingen ved årsskiftet.