Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Barne- og familieminister Kjersti Toppe fulgte interessert med da de fikk høre om Selbu Kirkes behov for renovering av kirkevergen i Selbu, Kjersti Stamnes Reinsborg. Foto: Hroar Wold Nordhaug

Den norske regjeringen la onsdag fram en omfattende plan for å bevare landets kirkebygg. Planen ble presentert av Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Barne- og familieminister Kjersti Toppe da de besøke Trøndelag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fremhever kirkers betydning som samlingspunkter og kulturminner.

– Når større ulykker rammer ei bygd så er det i kirka man samles, trekker Vedum frem som et eksempel.

Regjeringen benytte midler fra et Kirkebevaringsfond på 10 milliarder kroner. Dette fondet er designet for å finansiere vedlikehold og restaurering av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg over hele landet. Bare i trøndelag står hele 108 kirker på listen over kirker som kan få støtte av ordningen.

Hør intervju med Toppe og Vedum da de besøkte Nea Radio her:

Selbu Kirke har behov for omfattende renovering. Foto: Hroar Wold Nordhaug

Skrikende behov

En av de som var glade for at det nå kommer på plass en støtteordning er kirkevergen i Selbu, Kjersti Stamnes Reinsborg. Hun har flere nokså akutte utfordringer som hun trenger penger til;

– Det er et program kan understøtte et skrikende behov for vedlikehold i Selbukirka, sier hun og peker på at kirka har en taklekkasje , samt at det mangler et brannslukkeanlegg.

Ordfører i Selbu , Ole Morten Ballstad, mener det er på sin plass at staten kommer og tar sin del av ansvaret for ta vare på kirkene. I høringsuttkastet heter det at kommunene skal bidra med en egenandel.

– Her i Selbu er det snakk om ganske omfattende og kostbare reparasjoner, så vi kommer nok til å spille inn til regjeringen at egenandelen bør gjøres til et absolutt minimum, sier Ballstad.

Hør intervju med Kirkevergen og Ordføreren her: