NVE har i dag gitt konsesjon til Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu.

Ei utbygging av vindkraftverket kan gi en samlet ny kraftproduksjon på drøyt 250 GWh i året.

- Det er gitt konsesjon til et vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 90 MW. Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget overveiende sammenlignet med de ulemper tiltaket medfører, heter det i vedtaket.

NVE har samtidig gitt TrønderEnergi Kraft AS konsesjon til å bygge og drive en omkring 29 kilometer lang 132 kV kraftledning fra Stokkfjellet vindkraftverk til Nea transformatorstasjon.

God dag for TrønderEnergi og for Selbu

- Jeg var vel ikke spesielt overrasket. Vi har hatt en god dialog både med Selbun kommune og med NVE gjennom hele prosessen, sier energidirektør i TrønderEnergi, Tormod Eggan, til Nea Radio: