I dag og i morgen deltar gårdbrukere og deres rådgivningsapparat på konferanse med fokus på fjellandbruket. Målet er å spre optimisme og kunnskap i landbruket i hele fjellregionen. Konferansen arrangeres på Storstuggu.

Det er prosjektet Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal som har tatt initiativ til konferansen. Prosjektet er et resultat av jordbruksforhandlingene i 2013 der det ble avsatt midler til fjellandbruket. Fjellandbruksprosjektet er foreløpig satt til tre år, og målet er å arrangere årlige konferanser på Røros .

Prosjektet har som mål å øke volumproduksjonen av melk og kjøtt basert på grovfôr, bidra til lønnsomme og robuste bedrifter innen melk- og kjøttproduksjon og klimatilpasset og bærekraftige produksjoner.

Det er mange aktører som er med og bidrar i arbeidet med konferansen. I arbeidsgruppa sitter representanter fra Norsk Landbruksrådgivning, bank, regnskapskontor, landbruksnæringa, økologisk landbruk og landbruksforvaltninga i de tre kommunene.

På konferansens første dag vil Harald Volden fra TINE gi et globalt perspektiv på norsk matproduksjon. Reidar Tøndevoldshagen fra Eika forsikring setter fokus på hva som er viktig å tenke over når man skal velge forsikring i landbruket. Yngve Rekdal fra NIBIO avslutter sesjonen med hvordan en kan utnytte utmarksbeite i fjellregionen på best mulig måte. Etter lunsj på Røros Hotell blir det parallelle fagsesjoner innenfor temaene melkeproduksjon på storfe, kjøttproduksjon på storfe, sau, beiteressurser og økologisk landbruk.

Konferansen skal også bidra til å skape nettverk mellom bønder slik at en kan utveksle erfaringer innenfor den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen i fjellandbruket.