Første juledag ble sju nye personer registrert smittet i Stjørdal, to flere enn samme dag forrige uke.

Det ble i uke 50 registrert 50 nye smittede, mens det i uke 51 er en nedgang til 42 nye smittetilfeller på Stjørdal, det skriver kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan, i en pressemelding søndag.

- Vi har derfor nokså stabilt anslagsvis 40 til 50 positive pr uke nå, og jeg vil som sagt ikke trekke for bastante konklusjoner ut fra dette, skriver Reitan videre.

Ser lovende ut

Helse Nord-Trøndelag skriver i en pressemelding søndag at to pasienter er innlagte ved deres sykehus med korona. En person er fortsatt innlagt og isolert på sengepost ved sykehuset Levanger. Ved sykehuset Namsos ble en person innlagt 1. juledag med korona. Vedkommende er isolert på sengepost. Verken ved sykehuset Levanger eller Namsos er det koronapasienter med behov for intensiv behandling, det skriver Helse Nord-Trøndelag i pressemeldingen. Ved St. Olavs hospital i Trondheim er tolv personer innlagte med Covid-19, fire av disse på intensiv, hvorav to med respirator, viser oppdaterte tall fra sykehuset søndag.

Kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan. Foto: Anne Gundersen

- Min vurdering er at dette ser lovende ut men det er for tidlig å være for optimistisk. Men sykdomsbildet er snilt, det må vi ta med oss som svært positivt – jeg er ikke så opptatt av mørketall antall smittede dersom det er slik at nesten ingen blir syke. Vi følger nøye med på situasjonen ved sykehusene og i hvilken grad folk blir alvorlig syke, og nå ser dette mye bedre ut over hele landet, også i Midt Norge, mener Reitan om nåværende smittesituasjon.

Reitan opplyser at ingen av de innlagte er fra Stjørdal etter hva de vet.

Regjeringen innførte mandag 13. desember nye nasjonale råd og regler som gjaldt fra midnatt natt til 15. desember. Dette etter en periode med økende smitte, og at virusmutasjonen omikron ble oppdaget i Sør-Afrika. Reitan føler seg sikker på at tiltakene virker.

- At iverksatte tiltak fra regjeringen virker, det føler vi oss sikre på vi som jobber med pandemien i kommunen. Så la oss ta vare på flokken vår ved å lojalt følge rådene fortsatt også.

- Test deg!

Kommuneoverlege i Værnesregionen, Leif Edvard Muruvik Vonen. Foto: Stjørdal kommune

- Min oppfordring er til det kjedsommelige – test deg om du har symptomer, ikke dra på familieselskapet eller julefesten dersom du er «urvinn» i kroppen – ta en test så du er sikker før du drar i hvert fall.

Reitan opplyser samtidig at det i januar vil ankomme større partier med tester.

- Bidratt til å holde samfunsstrukturen inntakt

Smitten steg en periode raskt blant barn og unge i samfunnet. Reitan sier hans kollegaer i grunnskole og barnehage har gjort en samfunnsnyttig oppgave, og at de i tillegg til å ta vare på barna, også har bidratt til å holde samfunnsstrukturen inntakt. Kommunedirektøren ønsker avslutningsvis å rette en stor takk til ansatte i skoler og barnehager, som har bidratt sterkt til å dempe smittespredningen.

- God ledelse med raske beslutninger samt gode rutiner, har åpenbart forbygget ytterligere smitte, noe hele samfunnet også næringslivet skal være takknemlige for.