I starten av juni varslet Utrykningspolitiet (UP) på Facebook, at de i uke 23, 27 og 31 kom til å gjennomføre "Aksjon grønne veier". Aksjonen har fokus på fart på hovedveiene, og hensikten er å være ekstra synlig på strekningene hvor UP ser bilister ikke overholder fartsgrensen. For høy fart var årsak til 4 av 10 dødsulykker i 2019 (kilde: Statens vegvesen)

Ifølge halvårsstatistikken registrerte politiet i Trøndelag rundt 6500 tilfeller hvor folk har kjørt for fort. Dette antallet er tilnærmet likt med 2020. Politiet opplever nå en økning i antall saker som blir avgjort med digitale forenklede forelegg, og en nedgang i antall førerkortbeslag hittil i år sammenlignet med fjoråret.

- Det er litt forskjellige tall i forhold til digitale forenklede forelegg og anmeldelser. Fordi vi har hatt en økning fra i fjor i 2020 på 19%, i forhold til hastighetsovertredelser som blir avgjort med forenklede forelegg. Men i forhold til førerkortbeslag, har vi hatt en nedgang på 12%, sier UP-sjef i Midt-Norge, Anders Sjøtrø.

I fjor opplevde politiet mange grove fartsovertredelser etter at landet stengte ned. Sjøtrø tror nedgangen fra fjoråret kommer av at fjoråret var et litt unormalt år, og at årets tall ligger omtrent på normalen. Han tror allikevel UP er på sporet av noe riktig.

- Ei ulykke er alltid ei ulykke for mye, men ulykkesstatistikken er i forhold til tidligere år veldig bra. Jeg tror vi er på sporet av noe riktig.

- Får vi en frontkollisjon der, er sjansen for dødelig utfall veldig stor.

Et av stedene UP har stått ofte de siste ukene har vært Dovrefjell. Den 11. juni stoppet UP en 18-åring i 198 km/t i 80 sonen, før de bare to dager senere ble målt 143 km/t på Dovrefjell. Sju sjåfører mistet lappen på disse to kontrollene til sammen.

Senest fredag sto UP igjen på Dovrefjell. Der skrev UP ut 55 forenklede forelegg og beslagla fem førerkort. Høyeste hastighet ble målt til 132 km/t.

Mange kontroller på Dovre den siste tiden, begynner farten å gå ned?

- Det er veldig vanskelig å si. Det store flertallet av de vi tar oppå der, er gjennomreisende som ikke har lokal tilknytning. Det som bekymrer oss er det gjennomsnittlige fartsnivået, som er alt for høyt. For frontkolliderer du i over 85 kilometer i timen, så har du i utgangspunktet ingen mulig til å overleve. Når vi da ser at gjennomsnittsfarten oppå der går langt over fartsgrensen på 80, Det betyr egentlig at, hvis vi får en frontkollisjon oppå der, er sjansen for dødelig utfall veldig stor.

Den største bekymringen til Sjøtrø er mengden overtredelser, ettersom de alltid har toppene på de fineste veistrekningene, hvor enkelte velger å teste hva bilen er god for. Han beskriver arbeidet på Dovrefjell som et langsiktig arbeid, hvor det å varsle om tilstedeværelsen, og få oppmerksomhet rundt at det er en vanskelig veistrekning er viktig. En ting er sikkert, målet er å å presse fartsnivået ned på Dovrefjell.

Sosiale medier er viktig

En av de viktigere tiltakene UP har innført de seneste årene, er tilstedeværelsen på sosiale medier. UP Midt-Norge har fått spesielt stor oppmerksomhet på Snapchat, hvor de ofte flere ganger daglig oppdaterer sine følgere. Her når de godt ut til yngre sjåførene sier Sjøtrø.

- Snapchat er laget på en sånn måte at vi klarer å følge med på hvem som følger oss. Nærmere 60% av følgerskaren vår er er unge under 24 år. Vi vet at vi treffer den målgruppen veldig godt. Det svinger litt, men bunnpunktet er at vi har 20 tusen visninger pr visning (innlegg journ.anm), også er vi oppe i 60 tusen enkelte uker som følger oss. Så vi har et veldig stort publikum på Snapchat, og det er en veldig viktig kommunikasjonskanal for oss.

Bekymret for mørketall

Siden Norge stengte ned i mars i fjor, har ikke UP kunne gjennomført promillekontroll i like stor grad som før, grunnet smitterisikoen dette medfører. Sjøtrø er bekymret for at det her er store mørketall, nå når UP ikke har fått gjennomført kontroller som normalt.

- Ja, det bekymrer meg, for vi vet at ruskjøring henger sammen med folks rusvaner. Vi har selvfølgelig de som en gang i livet gjør et dumt valg, og kjører hjem fra en fest etter å ha drukket, men det er ikke det store flertallet. De aller fleste som vi tar, har på en eller annen måte ei utfordring med rusmidler.

UP har hele tiden vært i dialog med helsemyndighetene. UP hadde i fjor høst en tanke om å starte opp med promillekontroll igjen, og hadde egentlig nesten blitt gitt grønt lys. Grunnet økende smitte i samfunnet ble dette ikke noe av, og Sjøtrø håper nå å kunne starte opp om ikke lenge. Allikevel, UP følger med, og kan fortsatt gjennomføre promillekontroll.

- Folk må ikke misforstå. Alle som blir stoppet av oss blir vurdert i forhold til ruspåvirkning. Tjenestefolkene tar seg god tid til å se, snakke med folk, og vurdere. Er det det minste mistanke om at noen kan være påvirket av noe, blir det tatt prøve.

Klar oppfordring til ferierende nordmenn

Selv om noen drar utenlands, kommer mange nordmenn til å feriere i eget land denne sommeren. Allerede er det fullt langs veiene med ferierende nordmenn, og UP-sjefen kommer med en klar oppfordring til alle.

- Det er mye trafikk, det er ferietid, det er mye bobiler. Ta det med ro, planlegg turen, og tenk på at en tross alt skal på ferie. Stress ned, ligg i køa, og hvis du kjører saktegående, vær så snill å vik til siden, for å sørge for god trafikkflyt. Folk skal ikke kjøre fortere enn de er komfortabel med, men hvis du kjører bobil eller campingvogn, og merker du kjører under fartsgrensen, så kjører du til siden og slipper forbi. Så slipper vi farlige forbikjøringer lenger bak i køa, sier Sjøtrø avslutningsvis.

Hør hele intervjuet med Anders Sjøtrø i lydfilen under.