Sesongen med gjeddefiske i Selbusjøen er godt i gang og allerede er det tatt store fine fisker. Lørdag ble det arrangert gjeddedag og det var jevnt tett med båter ute på sjøen i godværet.

De tre største gjeddene ble tatt av Robertas Luksaitis med ei gjedde på 88 cm tatt ved Sirumlandet, Tomas Krasnickas med ei gjedde på 82,5 cm og Roger Hansen tok tredjeplassen med ei gjedde på 78,5 cm.

Julie Ross som har hytte ved Østrungen i Selbu fikk premie for å ha tatt flest gjedder.

Vandrepokalen som går til den som tar den største gjedda siden fjoråret denne gang til Tomas Krasnickas. Denne gjedda ble tatt i mai i fjor og målte hele 105 cm.

Robertas Luksaitis holder opp to av de største gjeddene som ble tatt iløpet av lørdagen. Foto: Stian Elverum/Nea Radio

Om gjedda i Selbusjøen:

Det er ca 10-15 år siden det kom gjedde i Selbusjøen og det vites ikke hvordan den har havna her. Mest sannsynlig har den enten blitt satt ut av mennesker ellers så har den innvandret fra Stor-Dragstsjøen. Enkelte mener også at det har vært gjedde i Selbusjøen i lang tid, men da at det har vært snakk om enkeltindivid.

Gjedda er i utgangspunktet en uønsket art i sjøen men det har vist seg vanskelig å bli kvitt. Derfor jobber Selbusjøen Grunneierlag nå med å forvalte gjeddebestanden på best mulig vis for å holde bestanden av små og mellomstor gjedde nede. Gjedda er en fiskespisende art som spiser alle de andre artene i sjøen, inkludert sine egne. Men de aller største gjeddene spiser små og mellomstor gjedde, så disse er med på holde bestanden i sjakk. Disse skal settes ut igjen, i følge fishspot.no.

Grunneierlaget har etablert fiskesperrer i viktige elver som ørreten gyter i og bruker storruse for å ta ut små og mellomstor gjedde.

- For oss er det nå viktig å ta vare på storørreten i sjøen ved å tilrettelegge for gode gyteforhold, samt ta ut så mye små og mellomstor gjedde som mulig i sjøen. Gjedda fører også mye positivt med seg, den tiltrekker seg sportsfiskere som vil fiske stor gjedde og gjedda er i seg selv en veldig god matfisk, sier Inger Granby, leder i Selbusjøen Grunneierlag.

Det skal også legges til at i Selbusjøen er det ifølge fishspot.no en bag-limit på Gjedde. All fisk over 80cm skal settes ut igjen. For ørreten gjelder samme regel på fisk over 45 cm.