Sommeren 2018 ble Fylkesmannen i Trøndelag kjent med at det var oppdaget abbor i Stavsjøen i Malvik kommune.

Abbor er en uønsket art i regionen og er trolig, bevisst eller ubevisst, satt ut i Stavsjøen. I 2018 og 2019 ble det gjennomført organisert fiske, og tjue eksemplarer av arten er fanget.

Til tross for tiltakene som er satt inn, er det påvist abbor ved flere prøvestasjoner. For å fjerne fisken blir Stavsjøen nå behandlet med rotenon. Behandlinga skal gjennomføres denne uka.

Stavsjøen er tappet ned

I forbindelse med at dammen i Stavsjøen er under utbedring er vatnet tappen ned. Dette anses som gunstig for en rotenonbehandling.

- Hensikten med behandlinga er å utrydde abboren fra Stavsjøen. Det gjøres bevaringstiltak for stedegne fiskearter, skriver Fylkesmannen i Trøndelag.

Les mer på Malvik kommune sine nettsider:

https://www.malvik.kommune.no/miljoedirektoratet-har-gitt-tillatelse-til-fjerning-av-abbor-fra-stavsjoeen.6326617-167943.html