Stor etterspørsel etter tømmer gir høyere tømmerpriser. Foto: Allskog

Etterspørselen etter trelast er stor både i Norge og Sverige. Sagbrukene i Midt-Norge ønsker å kjøpe mest mulig virke fra ALLSKOG. Det er samtidig stor etterspørsel etter massevirke, da skogindustrien er inne i en positiv utvikling.

Dette har ført til en betydelig prisoppgang på både sagtømmer og massevirke fra årsskiftet, spesielt på gran. Skogeierne får prisøkning på inntil 15 % for massevirke, og på inntil 20 % for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007.

ALLSKOG kan tilby skogeierne følgende prisendringer fra årsskiftet sammenlignet med siste vinters priser:

Gran                Prisoppgang per kubikk

Sagtømmer    Inntil 85 kr

Massevirke     Inntil 30 kr

Furu                 Prisoppgang per kubikk

Sagtømmer    30 kr

Massevirke     ingen