Formannskapet i Røros vedtok torsdag å dele ut fire prikker hver til to serveringssteder på Røros for brudd på alkoholloven.

På begge skjenkestedene ble det observert en person som åpenbart var beruset og vedkommende fikk servert alkohol.  Ifølge rapporten var det samme person som fikk kjøpe alkohol ved begge serveringsstedene. Ingen av de to serveringsstedene er prikkbelastet tidligere.

2016 var første år med prikkbelastning til skjenkesteder i Røros. Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker, og 12 tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av skjenkebevilling i én uke. Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden.

- Det begynner å fylles opp med prikker. Hvis det fortsetter i samme trenden, er det fare for at noen mister skjenkebevillingen, sa rådmann Bernt Tennstrand på møtet.

- De som driver med skjenking, må ta dette på alvor, var budskapet fra politikerne.

- Systemet er ment å føre til en forenkling av saksbehandlingen av inndragingssaker i kommunen, sier rådmann Bernt Tennstrand: