Sverre Kojedal

Oljeeventyret på norsk sokkel har i tre tiår gitt oss feltnavn som Askeladd, Gullfaks, Huldra, Mikkel, Smørbukk, Snøhvit, Tommeliten, Trestakk, Troll og Veslefrikk. I Norskehavet er Tyrihans et slikt eventyr som er blitt en fantastisk virkelighet. Riktignok tok det litt tid før Tyrihans ville være med og hengte seg på – for å vri på figurens egne ord.

Mange gullegg

Nå etter ti års produksjon kan Equinor bokføre en betydelig mengde gullegg. Tyrihans har siden oppstarten sommeren 2009 produsert i overkant av 183 millioner fat olje og 14 milliarder m3 gass, noe som har gitt inntekter på rundt 140 milliarder norske kroner til sine eiere, en pengesum som ville ha finansiert 550 kilometer med ny firefelts motorvei – tilsvarende distansen fra Trondheim til Oslo!

Teknologien som ble utviklet i forbindelse med Tyrihans, satte i sin tid en ny standard for utvikling av havbunnsfelt. Feltet består av fem havbunnsrammer. Fire av rammene står for produksjon og gassinjeksjon, og én står for injeksjon av sjøvann. Tyrihans er knyttet opp mot eksisterende installasjoner og infrastruktur på feltene Kristin og Åsgard på Haltenbanken.

Brønnstrømmen sendes gjennom en 43,6 kilometer lang rørledning til Kristin for prosessering. Gassen eksporteres fra Kristin gjennom rørledningen Åsgard transport til Kårstø-anlegget i Rogaland. Olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip. Volumene i feltet er på størrelse med Kristin, og de to feltene har felles driftsorganisasjon.

Foto: Equinor

- Og steller vi godt med gåsa vil den fortsette å levere i mange år fremover!

- Ny brønnteknologi har sikret en høyere utvinningsgrad på Tyrihans enn først forventet da produksjonen startet sommeren 2009, sier Erling Meyer som er produksjonsdirektør for Kristin, Heidrun, Njord og Tyrihans. Flergrensbrønner og smarte brønner med regulerings- og kontrollutstyr nede i brønnene har gitt bedre styring av produksjonen fra reservoarene. Pumper for sjøvannsinjeksjon plassert direkte på havbunnen bidrar også til å øke utvinningen. Alt dette og flere brønner har gjort at feltets reserver er økt fra 32 til 43 milliarder m3 gass og fra 182 til 220 millioner fat olje. Bare de økte oljereservene har en verdi på over 20 milliarder norske kroner.

Og vi gir oss ikke med det!

Vi borer fortsatt og planlegger neste år to brønner for å påvise og utvikle påviste volumer i dypere formasjoner på feltet.

- Tyrihans vil fortsatt i mange år være en betydelig bidragsyter til vår produksjon på norsk sokkel, sier Meyer. Økt utvinning fra feltene er et viktig element i vårt veikart for bærekraftig utvikling av norsk sokkel i flere ti-år fremover. Tyrihans har lagt alen til oljeeventyret i Norskehavet, og går det slik vi forventer vil gullgåsa bidra betydelig til selskapets produksjon i årene fremover.

En fantastisk start - gratulerer med ti-års dagen og lykke til videre!!

TYRIHANS: Dybdeforhold Foto: Equinor