Ordfører Ole Morten Balstad hadde gitt bort det ærefulle oppdraget med å åpne brua til de to skoleelevene Erlend Mebust og Anne Nissestad Høgli. Over 200 personer hadde tatt turen ned for å få med seg åpningen av det som nå vil samle anleggene enda mer sammen. Nå er det ikke lange biten fra fotballbanen og ned til badestranden, eller gå over brua for å spille frisbeegolf. Korpset var på plass og etter åpningen fikk alle sammen gå over den flunkende nye brua bort til området ved Årsøya hvor det var ventet kaffe og is.

Ordføreren sa i sin tale at for et år siden hadde Ola Morten Eidem sagt at i 2019 skal brua være åpnet, akkurat på det tidspunktet hadde ikke Balstad særlig tro på at det skulle gå igjennom, men i dag står vi ved Årsøya og brua er åpnet. En liten "snakkis" var at brua hadde fått en dupp, men dette skulle det bli gjort endring på.

Ikke helt ferdig enda

Selv om både anlegget og åpningen av bruen er gjort er ikke området helt ferdig enda, fortsatt ønsket de å få enda litt mer midler til å utbedre og gjør området enda bedre. Fylkeskommunen ved MAy britt Lagesen og Tor Brant hadde tatt turen til åpningen og de var imponert over området på Årsøya og var glad de kunne bidra med midler.

Godt oppmøte! Foto: Synne Dyrhaug
Korps må til når det er åpning. Foto: Synne Dyrhaug
Foto: Synne Dyrhaug