Kriseledelsen ber om at Vassbygdveien brukes kun av beboere, skolebusser og nødetater.

– Vassbygdveien er kritisk for beredskapen mot Meråker og Hegra nå som andre veier mot øst fra Stjørdal (E14 og Sørsida av elva fra Hell opp mot Hegra) er stengt, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi oppfordrer derfor til å begrense bruken av veien til å gjelde kjøring til eiendommer i nærområdet, skolebusser og nødetat.

Andre kjørende som skal østover oppfordres til å bruke omkjøring via Langstein. Det jobbes for å se på ytterligere tiltak for å sikre at Vassbygdveien kan holdes åpen for nødvendig transport.