I uke 10 var det ingen registrerte sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronadiagnose i Trøndelag. Uka etter var det 535 tilfeller, og denne uka (uke 12) var det 589, til sammen 1 125 tilfeller innen 19. mars.

Totalt var det 19 399 sykefraværstilfeller i Norge da statistikken i NAV ble oppdatert torsdag formiddag.

Viken er fylket med flest sykefraværstilfeller i landet med 4 790. Deretter følger Oslo med 3 417 og Vestland med 2 629 tilfeller.

13 477 søknader om dagpenger

Pågang av dagpengesøknader i forbindelse med koronapandemien i Trøndelag nådde sin foreløpige topp tirsdag 17. mars, med 5 393 nye søknader. Torsdag 18. mars var antall nye søknader redusert til 3 309. Til nå er det registrert totalt 13 477 søknader om dagpenger i Trøndelag hvorav 12 471 skyldes permitteringer. Bare i Trondheim kommune er det 6 397 innsendte søknader om dagpenger med begrunnelse i permittering.