Stjørdal kommune

Den planlagte pressekonferansen fra Stjørdal kommune 13.04 kl.13.00 utsettes til 14.04 kl. 14.00. Nærmere invitasjon og praktiske opplysninger kommer.

Tiltak og anmodninger av fredag 09.04 opprettholdes inntil videre. Dette inkluderer at vi ber lokalbefolkningen minimere all sosial kontakt utenom egen husstand inntil ny beskjed eventuelt er gitt.

Det er i løpet av helgen gjennomført mange tester, og foreløpige prøvesvar indikerer at det kan se ut som om mengde viderespredning fra festene i påskehelga er begrenset og oversiktlig. Det foreligger imidlertid flere prøver vi ennå ikke har mottatt svar på, herunder prøver som hvis de er positive kan ha et betydelig potensial for videresmitte og testbehov.

Vi forventer å få svar på disse prøvene i kveld eller i morgen formiddag. I tillegg til at situasjonen hos noen nabokommuner oppfattes fortsatt noe ustabil, ønsker vi derfor å avvente til i morgen før vi går ut med eventuelle endrede tiltak og anmodninger.