En bil har kjørt av fylkesvei 30 ved Winsnes i Singsås.

Det er snakk om et enslig kjøretøy som har kjørt av vegen, står delvis ut i kjørebanen.

Nødetatene er på stedet og politiet melder at sjåføren sjekkes ut av helsepersonell.