Olje- og energidepartementet fattet torsdag vedtak i fire kraftverks-saker.

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Møåa kraftverk i Stugudal i Tydal.

Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 4,6 GWh. Departementet mener at Møåa kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for fisk, landskap og andre interesser, sett opp mot det de beskriver som relativt beskjedne bidraget til uregulert, fornybar kraftproduksjon til en relativt høy utbyggingskostnad.

Les hva Nea Radio skrev om saken i mars 2017:

https://nearadio.no/selbu-tydal/nyheter/nei-og-ja-til-kraftutbygging/19.16012