I kveld er det klart for et nytt kommunestyremøte i Holtålen.

Vi har sett litt på noen av de viktigste sakene sammen med ordfører Jan Håvard Refsethås. Snøscootertraséer og bompengefinansiert utbygging av fylkesvei 30 er blant disse.

Når det gjelder sistnevnte sak så sier Refsethås at selv om han har registrert sterkt lokalt engasjement mot bom på fv 30, så er det ikke kommet til nye momenter i saken siden den ble behandlet i formannskapet:

Møtet begynner kl 1900 og overføres direkte på Nea Radio og på FjellTV.