Foto: Trøndelag fylkeskommune/Ronny Danielsen

Førsteinntaket til videregående opplæring er klart og i tillegg er det opprettet flere kombinasjonsklasser.

- Det er opprettet 13 kombinasjonklasser med til sammen 390 elever. Disse er i all hovedsak fra Ukraina. På tilsvarende tid i fjor hadde vi seks klasser med 166 elever, sier Bjøru.

Søkertallene viser at det fortsatt er flest søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram.

Yrkesfaglige utdanningsprogram: 55,59 % (54,63 %).

Studieforberedende utdanningsprogram: 44,41 % (45,37 %).

Det er 1625 søkere med ungdomsrett som har læreplass som sitt første ønske. Per i dag er 70,1 % av søkerne med ungdomsrett registrert med tilbud om læreplass.

– Vi er nå halvveis i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet ligger på samme nivå som på samme tid i fjor. Svarfristen etter første inntak er satt til 17.juli og det er viktig at alle husker å takke ja til plassen innen fristen. Om ikke vil du miste skoleplassen til høsten, sier Anders Bjøru, seksjonsleder inntak og eksamen.

De som har søkt trenger ikke vente på sms eller brev. Alle som har søkt kan gå inn på vigo.no for å sjekke tilbudet de har fått. Andreinntaket gjennomføres 2.august med svarfrist 9.august

Hvis du har spørsmål om inntaket ved den enkelte skole, ta direkte kontakt med skolen din.