Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås la frem innstillingen hvor Røros går inn for en bompengepakke sammen med Holtålen og Midtre-Gauldal for en splitter ny fylkesvei 30, mot at bilistene betaler opp mot 169 kroner pr. tur.

Rabatter

Ordfører Isak V. Busch fortalte Nea Radio at det kommer rabattordninger og påpeker at det er en liten gruppe som må betale for hele strekningen, hvor de aller fleste kommer unna med mindre daglige summer.

Nå skal kommunestyret behandle saken, og i tillegg skal Holtålen og Midtre-Gauldal igjennom samme saksgang i løpet av Oktober. Sier noen av kommuenen nei, stopper arbeidet med bompengepakken, men går alle tre kommunene inn for betalingsmetoden vil det fortsatt ta lang tid før du betaler din første krone på veien.

Hør hele intervjuet med Isak V. Busch her.