– Det er nyttig å være her og se med egne øyne hvordan skredområdet ser ut. Det gjør inntrykk å se det på nært hold, og jeg tenker på de som er berørt av skredet og de som har mistet en av sine, sier leder for ekspertgruppa, Lars Andresen i en pressemelding.

Andresen er administrerende direktør for NGI - Norges Geotekniske Institutt, og leder ekspertgruppa som Statens vegvesen har utnevnt. Ekspertgruppa skal få frem alle fakta om hvorfor skredet ble utløst, og hva som ble gjort frem mot hendelsen.

Andresen forteller at dette er første gang ekspertgruppa møtes. Nå skal de sette seg ned og legge en tidsplan for arbeidet:

– Nå skal vi planlegge arbeidet. Når vi får oversikt over de relevante problemstillingene, må vi diskutere behovet for å trekke inn ytterligere kompetanse, sier Andresen.

Han sier at det er for tidlig å si noe om når ekspertgruppa kan mene noe om årsaken til skredet.

– Vi vil jobbe så raskt som mulig, men vi vil ta den tiden vi trenger for å gjøre et grundig arbeid, avslutter Andresen.