– På bakgrunn av det som er fremkommet i etterforskningen så langt, har påtalemyndigheten funnet grunn til å utvide siktelsen mot den tidligere kommuneoverlegen til voldtekt i 34 saker, sier Eivind Guldseth, politifaglig etterforskningsleder i saken ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Den utvidede siktelsen omfatter 34 forhold hvor siktede skal ha hatt seksuell omgang med pasienter som politiet mener har vært ute av stand til å motsette seg handlingen.

Den seksuelle omgangen har vært masturbasjon eller bevegelser på en masturbasjonslignende måte i strid med straffelovens paragraf 292, jamfør paragraf 291 om voldtekt.

I august 2022 startet politiet etterforskning av en kommuneoverlege i Trøndelag, etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn om mulige straffbare forhold. Den siktede har ikke erkjent straffeskyld.

Politiet jobber med en omfattende etterforskning av saken. Per nå er det 89 personer med status som fornærmet som har forklart seg for politiet.