Atskillig færre ungdommer får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine i 2016 sammenlignet med 2013.

Det er en av konklusjonene i Ungdata-undersøkelsen som tirsdag ettermiddag  ble presentert skolene, kommunen og pressen. Undersøkelsen er gjennomført blant nærmere 400 elever på ungdomstrinnet og videregående skole.

Undersøkelsen skal gi svar på hvordan ungdommer  har det i oppvekstmiljøet, på skole, i hjemmemiljøet, på fritida og i forhold til rus.

I 2013 svarte 44 ungdommer på tiende trinn at de fikk lov av foreldrene å drikke alkohol. I årets undersøkelse, som ble gjennomført i mai i år, svarer 24 ungdommer på tiende trinn at de får lov av foreldrene å drikke alkohol.

- Ungdommer flest har det bra i Røros, var konklusjonen da rådgiver i kompetansesenter for rusfag i Midt-Norge, Erlend Thorup, presenterte undersøkelsen.

Han viste til en solid nedgang i bruken av alkohol blant ungdommer på ungdomstrinnet.

Samtidig oppgir sju prosent at de blir mobbet regelmessig, og det er fortsatt mange jenter som rapporterer om psykiske plager, sier Erlend Thorup:

Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse blant ungdommer i Røros i 2013, og det har skjedd mye positivt på tre år, sier rektor ved Røros skole, Martin Løvø:

Bjørg Todalshaug er virksomhetsleder Helse i Røros kommune. Hun ønsker å trekke fram nedgangen i alkoholbruk i ungdomsskolen som det mest gledelige i Ungdata-undersøkelsen: