To pekebøker på sørsamisk er nå gitt ut. Bøkene er oversatt til sørsamisk av Meerke Krihke Leine Bientie fra Brekken og Snåsa.

Med de to nye pekebøkene «Gåårvedeminie» («kle på seg») og «Båetieh stååkedidh» («kom og lek!») svarer utgiverne på ønsker fra sørsamiske småbarnsforeldre om bøker for de aller minste.

- De små, enkle hverdagsreplikkene er en viktig del av snakkestarten og den første språkopplæringa, sier Morten Olsen Haugen ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.