- Verket Røros styrer også i år mot et underskudd på rundt en halv million kroner, men forventer økte leieinntekter fra Røros kommune og bedre rentebetingelser for å komme i balanse neste år.

Det sier arbeidende styreleder Roar Aksdal.

Han sier at økonomien for Verket er anstrengt, men under kontroll.

I fjor var underskuddet på 1,7 millioner kroner og Verket har nå et akkumulert underskudd på 7,8 millioner kroner. Det betyr at egenkapitalen på rundt 20,5 millioner kroner er i ferd med å spises opp.

Den samlede gjelda er på rundt 48 millioner kroner og finanskostnadene er på vel to millioner i året.

Røros kommune er største eier i Verket, og Aksdal sier at muligheten for konkurs er minimal.

- Vi trenger mer drahjelp fra de to lånegiverne, Sparebanken1 SMN og Rørosbanken samt fra Røros kommune. Verket mener å ha krav på større leieinntekter fra kommunen ut fra at bruken er annerledes nå enn i starten. Med økte leieinntekter fra kommunen, vil Verket neste år ha et resultat omtrent i balanse, sier Aksdal: