Det er nå klart at det blir strøm til hytter rundt Østrungen med nye nettsentraler plassert på Litjvollen, Høstvollen og Litjstugguvollen. - Mange hytteeiere har i mange år etterlyst strøm, og ikke minst har hytteforeninga ved Østrungen stått på for å få til dette, sier Morten Langdal i Selbu Energiverk som forteller at det er 99% sikkert at det blir strøm til alle påmeldte, med oppstart i 2016. Prisen blir 70000kr for å få strøm bort til hytteveggen.