Holtålen kommune tapte nesten en million kroner på tre konkurser i private bedrifter i 2014. Det skriver Arbeidets Rett.

Det er på utlån fra risikokapitalfondet tapene kommer.

Disse fordeler seg på Ålen Laft 500.000 kroner, Killingdal Fjellhotell 275.000 kroner og B. Kirkhus Bilverksted AS 150.000 kroner.

Ved årsskiftet er det utlånt 4,8 millioner kroner fra risikokapitalfondet. Saldo er 3,4 millioner.