På Tydal torg ble det servert smaksprøver på både fisk, kjøtt og bakverk.

Pop-up'erne denne fredagen var Stian Aspaas fra Norwegian Fish Farm Tydal, Alison Østby fra Østby gårdsbakeri, Ragnhild Østby Nilsen fra Sjursgården, Laila Selboe fra Tydalskjøtt og Ola Morten Græsli fra Jensgården.

SMAKEN AV SYLAN: Flere stunt kommer etter hvert, lover Ragnhild Østby Nilsen, Alison Østby og Ola Morten Græsli. Foto: Nea Radio

Smaken av Sylan ble etablert høsten 2019 og er et samarbeidsprosjekt mellom matprodusenter i Tydal. Målet er sammen å vise fram hva som produseres og tilbys lokalt i Tydal, og pop-up lokalmatutsalg var første felles prosjekt.

Det er flere enn de som var tilstede på Tydal torg denne gang som er med i samarbeidsprosjektet, og trolig kommer enda flere til. Lokalmatprodusentene i Smaken av Sylan har god hjelp og støtte fra NIV Tydal (Næringsforening i Værnesregionen Tydal), men det er matprodusentene selv som har styringen på prosjektet.

Til Nea Radio forteller Smaken av Sylan at de planlegger flere slike stunts med jevne og ujevne mellomrom, og at det også er andre prosjekt på gang. Altså ikke siste gang det er mulighet til å få en smak av Sylan.

SMAKEN AV SYLAN: Her fikk både fastboende, hyttefolk og gjennomreisende møte lokalmatprodusenter fra Tydal. Foto: Nea Radio