Fra mandag 16. mars 2020 blir helsestasjonen på Røros å finne i lokalene til mellomtrinnet på Røros grunnskole.

Lokalene blir tydelig merket slik at det blir lett å finne frem.

Det er koronapandemien som gjør at Røros legesenter trenger mer plass.

– Vi må spre personalressursene våre slik at ikke alle er samlet på samme sted til samme tid, heter det i en pressemelding.

Jordmor og helsesykepleier

Det er jordmor og helsesykepleiere som vil holde til ved de nye lokalitetene en periode. Tjenestetilbudet vil bli litt lavere enn normalt, og noen faste kontroller ved helsestasjonen utgår for en periode, men alle er velkommen til å ta kontakt.

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjonen for ungdom vil du få hjelp og oppfølging via telefon - Det blir ikke mulig å besøke stasjonen. Dette gjelder fram til påske i første omgang.

Ring

Kontaktinformasjon

Helsestasjon telefon: 72 41 94 95

Jordmor telefon: 72 41 94 98 og 72 41 94 95

Helsestasjon for ungdom: 92 82 74 64

Åpningstiden er mandag til fredag fra klokken 9 til klokken 15.