Nå er rapporten fra undersøkelsene klar.

Undersøkelsene av elvemusling i Fossingelva er finansiert av Statsforvalteren i Trøndelag.

Seniorrådgiver Leif Inge Paulsen hos Statsforvalteren i Trøndelag sier de ikke har et absolutt svar på hvorfor elvemuslingene døde, men sier rapporten indikerer at lav vannføring i det minste kan være en medvirkende årsak.

– Befaring langs elva har ikke avdekket punktutslipp. Vannprøver fra øvre del tyder heller ikke på forurensning, men disse gir kun et øyeblikksbilde, så vi kan ikke utelukke at det har skjedd. Det vi imidlertid vet er at vannføringen i perioder har vært under kravet til minstevannføring, sier han.

Ifølge rapporten er ikke oksygenmangel en sannsynlig dødsårsak.

– Om det var oksygenmangel i elva skulle dette medført dødelighet blant fisk også, men rapporten viser at fisken i elva har gode forhold, sier Paulsen.

Den vanligste utfordringen for elvemusling er tilslamming. Det medfører at de yngste muslingene, som lever den første perioden av livet nedgravd på bunnen, dør.

– Heller ikke dette virker sannsynlig, fordi det er funnet yngre muslinger i bunnen som lever, sier Paulsen.

Foto: Leif Inge Paulsen

Dermed står lav vannføring igjen som den mest plausible årsaken til at så mange muslinger ble funnet døde i fjor sommer.

– Det kan medføre både at musling tørker inn, blir tilgjengelig for kråker, og at de kan fryse i hjel på vinteren, sier Paulsen.

Rapporten anbefaler flere aktuelle tiltak. Blant annet må det sikres at ikke vannstanden blir lavere enn tillat.

– På dette feltet er det NVE som er myndighet. Vi har videreformidlet rapporten til dem, sier Paulsen.