– FV705 Tydal, Stuggudal - Brekken: Fjellovergangen er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Omkjøring via FV30 Støren og E6 Trondheim.