- Først vil jeg gratulere Jonas Gahr Støre og de rødgrønne partiene med valgseieren, og ser frem til et godt samarbeid. Vi står overfor utfordringer som må løses. Skal vi bevare et godt, trygt og effektivt arbeidsliv med lav ledighet, må vi sørge for at alle arbeidstakere får delta i omstillingen vi er inne i. Vi har ikke råd til at flere faller utenfor, advarer YS-leder Erik Kollerud.

YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229 000 medlemmer fordelt på 12 YS-forbund.

- Samtidig vil jeg takke Erna Solberg og den avtroppende regjeringen for samarbeidet de siste åtte årene. Måten Solberg har loset landet gjennom det siste halvannet året med pandemi har vært imponerende, sier Kollerud. Kompetanse vil være den viktigste saken for for arbeidslivet de neste årene, påpeker YS-lederen i en pressemelding.

- Jeg er glad for at partiene, både i den nåværende og den påtroppende regjeringen, har løftet kompetansepolitikken de siste årene. Å utvikle kompetansen vår kontinuerlig er en forutsetning for å skape nye, levedyktige og grønne arbeidsplasser, særlig nå når vi er på vei ut av pandemien. YS krever et skikkelig kompetanseløft for arbeidslivet, sier Kollerud.

- Vi må ha en næringspolitikk som stimulerer til at det skapes grønne arbeidsplasser. Norge har en rekke naturlige konkurransefortrinn, men de må foredles og utvikles for at vi skal ha flere bein å stå på, mener Kollerud.

YS-lederen er opptatt av at klimarelaterte avgifter ikke må skaper større forskjeller:

- Vi er enig i at det er fornuftig med økte CO2-avgifter for å stimulere til omstilling, men vi frykter at dette vil ramme de med de laveste inntektene mest. Derfor bør en økning i disse avgiftene følges opp med lavere skatt på lave og middels lønnsinntekter, sier Kollerud.

YS-lederen er også tydelig på at partssamarbeidet må være bærebjelken i omstillingen.

- Organisasjonene i arbeidslivet må ha en mer sentral rolle i arbeidet med omstillingen av samfunnet. Vi vil ha påvirkning på alle saker av betydning for arbeidstakere. Det gir både de beste løsningene og skaper legitimitet for beslutningene. Vi trenger nye og bedre arenaer for dette, sier han.

YS-lederen understreker at partssamarbeid betyr å involvere hele, og ikke bare deler av fagbevegelsen.

- Jeg vil minne den påtroppende regjeringen om at over halvparten av organiserte arbeidstakere i Norge er tilknyttet hovedorganisasjoner som ikke har adresse på Youngstorget. Vi forventer at regjeringen har reelt samarbeid med hele fagbevegelsen, ikke bare en del av den, sier han.