- Akkurat nå så er situasjonen krevende og belastende for en del av skolene i henhold til at vi nå prøver ut nye testregimer og nye måter og gjøre det her på. Jamfør det som også har kommet fra nasjonalt hold. Det er krevende å få på plass ihvertfall på enkelte skoler hvor man har en del smitte og mange i karantene, sier Akse til Nea Radio.

Hun forteller om skoler som har ansatte som venter på testsvar, slik at det er et trykk på vikarene og for å få dagene til å gå rundt.

- Akkurat nå så gjøres det en formidabel jobb der ute på skolene våre, fortsetter Akse.

Får ikke tak i tester

Hun sier at det ikke er lett å få tak i testene og at skolene så langt bruker mye tid både på å teste og det å få tak i tester.

- Det gjør det selvfølgelig vanskelig for mange parter. Vi jo på dag to i det nye testregimet slik at de erfaringene som vi har gjort oss nå må vi jo lære av. Slik at det blir levelig for alle parter, sier hun.

For mye ansvar

Utdanningsforbundet har gått ut med at kommuneledelsen legger for mye ansvar på de enkelte skolene i å få gjennomført det nye testregimet. Akser sier at hun har stor forståelse for det.

- Logistikken og apparatet rundt det gjør at det blir ekstra mye for skolelederne og ansatte i skolen. Så jeg har stor forståelse for at man mener at det blir lagt for mye ansvar på dem men det må vi rydde opp i, fortsetter Akse.

- Hvordan skal dere rydde opp i det?

- Vi har hatt en runde med skolene våre i dag og hørt de erfaringene de har gjort seg og hvordan vi kan forbedre oss. Ikke minst så må de få bedre tilgang på tester og få bedre bistand fra oss, sier konstituert kommunalsjef for skole i Trondheim kommune Jannicke Akse.