- Jeg skjønner at Røros, i den situasjonen som de er i, må prioritere fastlegetjenesten. Og at de da ikke har tjenester å avse til oss hvis vi ikke bytter vakter med dem. Vi har forholdt oss hovedsakelig til de ønskene legene våre hadde, og da ble det slik. Det er ingen dramatikk i det, sier Jermstad til Nea Radio.

Alle kommuner er pålagt å ha kommuneoverlege, og stillingen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder.

Avtalen med Røros kommune dreide seg om et tjenestekjøp av en 10 prosent ressurs som kommuneoverlege i Holtålen kommune. Den er ikke en del av det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Røros, Os og Holtålen.

Trygg på kapasiteten

Jermstad er trygg på at man ville taklet et smitteutbrudd hvis det skulle oppstått.

- Hvis det skulle oppstått et smitteutbrudd i morgen så ville vi hatt god kontroll på det uten å ha en kommuneoverlege i en funksjon. Og legeressurser det har vi, sier han.

- Hvordan går jakten på en ny kommuneoverlege?

- Kommuneoverlegerollen har fått stor oppmerksomhet i forbindelse med pandemien. Uten pandemien er dette en grå eminense stilling. Vi vil se om vi kan henge den bjella på noen av de legene vi har, sier Jermstad.

- Du mener det er forsvarlig med en slik 10 prosent stilling som kommuneoverlege i Holtålen kommune når vi nå er i en slik pandemitid?

- Ja det mener jeg, sier Jermstad.