Johanna er medeier i en legepraksis på Dalgård i Trondheim. Etter at hun ble tilbudt stillingen i Tydal har hun forsøkt å få tak i enten vikarlege eller noen til å overta hennes plass i praksisen, men det har hun ikke lyktes med grunnet den nå velkjente fastlegekrisen.

Håpet å flytte til Tydal

Hun hadde håpet å ta med seg samboeren og flytte til Tydal. Ønsket å bli en del av Tydalssamfunnet og bygge seg hus der. Drømmen om å bosette seg i Tydal er ikke helt knust enda, men skuffelsen over at veien dit blir lengre enn håpet skinner gjennom. Hun uttrykker bekymring rundt fastlegeordningen, men også for distriktene.

- Nå er vi i en situasjon som er litt ny, sier hun.

For det skulle vise seg at det ikke bare var å avslutte det eksisterende arbeidsforholdet hun nå har og gå over til en annen jobb. I Trondheim jobber fastleger som selvstendig næringsdrivende, man eier en bedrift og man har ansvaret for en pasientliste. For å gå over til en annen jobb må man finne noen til å overta listen, hvis ikke blir den stående ubetjent og andre må da serve den listen i tillegg til sine egne pasienter.

- Det er helt umulig å gå videre til et nytt arbeidsforhold uten at pasientene på listen er ivaretatt.

Johanna Westin drømmer om å flytte til Tydal og jobbe der, men kan ikke takke ja til legestillingen hun har blitt tilbudt. Foto: Privat

Umulig å finne erstatter

Hun har forsøkt å finne noen til å overta for seg, til og med henvendt seg til kommunen for å høre om de har en mulig vikar - alt uten hell. Hun forklarer at det virker som at ledige stillinger som allmennlege i byer heller ikke er like attraktive lenger. Hun føler hverdagen på jobb blir mer og mer hektisk og at man ikke har tid til å hverken si hei til kolleger eller å spise lunsj. På nettsiden legejobber.no ligger det nå ute 124 stillinger som allmennlege i Norge, et tydelig signal på at det mangler allmennleger i mange stillinger i mange kommuner.

- At det skulle være så ille, jeg må si jeg er litt sjokkert. Hvis man skulle bli syk eller gravid er det jo heller ingen til å ta over. Og dette er en attraktiv stilling midt i Trondheim sentrum, sier hun.

- Dette er en stilling som vi for få år siden hadde tolv søkere på. Og nå er det ingen.

Urettferdig overfor distriktet

- Jeg synes også distriktet fortjener nå ansette noen som brenner for distriktet, jeg tenker det er viktig å ha gode distriktsleger også, sier hun.

- Det er kjempebekymringsfullt, jeg skjønner ikke hvor dette skal ende, jeg føler jeg har verdens fineste jobb.

Hør intervjuet med Johanna Westin her: