– Vi har sagt at vi skal åpne samfunnet gradvis, sammen og kontrollert. Den siste tiden har vi sett økt smitte i samfunnet. For å beholde kontrollen må vi derfor tråkke på bremsen for videre gjenåpning og sette inn tiltak på nytt. Dette er i tråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets faglige anbefaling. Dette gjør vi for fortsatt å kunne å holde barnehager og skoler, sykehjem og arbeidsplasser åpne, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Åpner ikke ytterligere nå og innfører nasjonal skjenkestopp klokken 2400

Slik smittesituasjonen er nå, kan ikke regjeringen åpne for flere enn 200 personer på arrangementer, eller kamper og cuper i breddeidretten for voksne.

– Jeg vet at mange innen kulturliv, idrettsliv og næringsliv har ventet og håpet på dette, og at mange kommer til å bli skuffet. Det forstår jeg veldig godt, men vi kan ikke ta sjansen på å miste kontrollen nå. Derfor kan vi ikke åpne for mer kontakt mellom mennesker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen innfører også et nasjonalt forbud mot åpne serveringsteder med alkohol etter midnatt. Det betyr at alkoholservering vil være tillatt frem til midnatt. Forbudet gjelder fra lørdag 8. august, det vil si natt til søndag.

I begynnelsen av september vil regjeringen gjøre en ny vurdering av gjenåpningen og smittesituasjonen i Norge.

Nye anbefalinger om hjemmekontor og kollektivtransport

Antall passasjerer i kollektivtransporten i rushtiden må reduseres i forhold til normalsituasjonen for at det skal være trygt for de som må bruke kollektivtransport på det tidspunktet.

– Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å gå eller sykle til jobb og skole. Arbeidsgivere må legge til rette for at halvparten så mange bruker kollektivtrafikk, og statlige og kommunale arbeidsgivere bør gå foran som gode eksempler, sier Bent Høie.

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for bruk av hjemmekontor 2-3 dager per uke for alle som har mulighet til det. Det anbefales forskjøvet arbeidstid for alle ansatte som ikke må være på jobb til normaltid, og som ikke har barn i skolepliktig alder eller barnehage. Møter kan holdes elektronisk. Hjemmekontordager bør spres jevnt utover de forskjellige dagene i uken.

Reiser til utlandet

Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land. Helsedirektoratet arbeider nå med hvordan en kan etablere sentre for koronatesting på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner. Reisende som ankommer fra røde land skal ha på munnbind når de kommer til Norge og er på vei hjem i karantene, og det er fare for å møte andre.

- Økt reiseaktivitet har medført økt smitte i Norge. Vi fraråder nå alle unødvendige reiser til utlandet, sier Høie. - Dette betyr også at vi heller ikke åpner for reiser fra land utenfor EU/EØS-området med det første.

Bruk av munnbind

– Munnbind beskytter ikke like godt mot smittespredning som minst én meters avstand. Men i noen situasjoner vet vi at det er vanskelig å overholde denne regelen. Da kan munnbind være et supplement, sier Høie.

– På oppdrag fra regjeringen vurderer FHI i disse dager om det kan bli aktuelt å bruke munnbind i visse, konkrete situasjoner. Vi venter på god og faglig vurdering før vi går videre med spørsmålet om bruk av munnbind i ulike situasjoner. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil lage kampanjer om riktig bruk, og se på hvordan vi skal sikre god tilgjengelighet av munnbind. Mer detaljerte råd vil komme 14. august. Men vi sier allerede i dag at folk må være forberedt på at det kan komme anbefalinger om bruk av munnbind i rushtiden på kollektivtransport.

En anbefaling om bruk av munnbind i enkelte situasjoner i Norge vil ikke kunne erstatte de generelle kravene om å holde minst én meters avstand, vaske hendene ofte og være hjemme hvis du er syk.