– Vi sparer både tid og penger på at kunden fyller ut en elektroniskskademelding i stedet for det gamle papirbaserte skjemaet. Alle er overrasket over hvor enkelt det nå er å melde en skade og hvor rask og ikke minst tydelig informasjon de får tilbake. Det hele skjer i løpet av sekunder, sier Svein-Arne Kausland, Skadedirektør i Tryg Forsikring.

Den helautomatiserte skademeldingen lar kunden selv styre alt i forbindelse med skade på sin bil. Løsningen ble lansert i september i år. Fra mobilen kan brukerne oppgi hva som har skjedd og hvor bilen er skadet. Så kan de i ro og mak velge verksted og sikre seg en passende leiebil.

– Vi er stolte over å være et av de ledende forsikringsselskaper i verden innen helautomatisk skadeoppgjør. Vi tilbyr kundene enkle og intuitive løsninger samtidig som vi ivaretar kvaliteten i vår saksbehandling. Det er trygt og enkelt og responsen fra fornøyde kunder har vært strålende, sier Kausland.

Best på digitale løsninger

Tryg har en målsetting om at all skadebehandling skal kunne foregå digitalt innen 2020. Den digitale plattformen utvikles av selskapet selv. En fullverdig løsning vil i tillegg bety at de kan yte bedre kvalitet for de med større og mer omfattende skader.

– Samtidig skal vi ha god tilgjengelighet på telefon for de av oss som ønsker personlig kontakt. Hittil ser vi at bilsaker med selvforskyldte småbulker, tapte bilnøkler samt kollisjoner der partene er enige om hendelsen, blir digitalt skademeldt. Men vi har lagt til rette for at alle typer skade skal kunne meldes digitalt, og vår klare ambisjon er å være best på digitale løsninger i fremtiden, sier Kausland.

Tryg startet med helautomatiske skadeoppgjør i mars i år, som det første forsikringsselskapet i Norge. Nå blir en fjerdedel av alle skader som meldes på nett behandlet og utbetalt automatisk innenfor områdene reise, innbo og kjæledyr.