Mange mener at menneskeskapte klimaendringer er den største trusselen mot den verdenen dagens unge skal vokse opp i, og nå ønsker stadig flere å si ifra.

Fredag skal elever ved Hov Skole i Ålen streike for miljø og klima.

May Irene Blanco, Norunn Sundan Meland og Emilie Holden fra 7. trinn er initiativtakere til markeringa og sier de henter inspirasjon fra den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg,

Hun ble kjent da hun satt utenfor Riksdagen i Stockholm med plakaten «Skolstrejk för klimatet». Hun startet streiken 20. august 2018, og streiket hver skoledag fram til til Riksdagsvalget 9. september.

Siden har Greta refset politikere i mange ulike sammenhenger, blant annet i World Economic Forum.

Nå kommer andre ungdommer etter og det planlegges klimastreiker mange steder i verden. I Norge kommer de fleste til å markere fredag 22. mars - blant annet elevene i Ålen: