Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere hvorvidt barnetrygden skal være en del av inntektsgrunnlaget når sosialstønad beregnes. Stjørdal er en av kommunene som velger å ta med barnetrygden i beregningen og senest i vår stemte kommunestyret ned et forslag om å endre dette. Nå tar SV igjen opp kampen mot det de mener er en usosial praksis.

– Vi vet at de drøye tusen kronene barnetrygden utgjør per barn i måneden kan være av stor betydning for den enkelte familien, sier førstekandidat for Stjørdal SV, Morten Harper.

– Dette rammer kun de fattigste familiene, mens familier med god økonomi får barnetrygden på toppen av vanlig inntekt. Dette finner vi svært urimelig.

Saken fortsetter under lydklippet

Sparer lite

Harper mener at beløpet kommunen sparer på denne ordningen er lite i den store sammenhengen.

– Det er slik at omlag 60 barn i kommunen tilhører familier som mottar sosialstønad. Til sammen sparer kommunen under en million kroner i året på å straffe de fattigste barna. Dette er for småpenger å regne på kommunens totale budsjett og vi mener det er uhørt, sier Harper.

Få vet

Harper forteller at partiet har stått på stand og fortalt om både det at praksisen varierer fra kommune til kommune og at Stjørdal er en av kommunene som praktiserer dette.

– Vi opplever at folk blir svært overrasket. Det er få av de vi snakker med som er klar over at det er slik. Dette er en av sakene vi i SV ser som svært viktige fram mot valget til høsten. Vi ønsker et samfunn med minst mulige forskjeller og dette er noe som jobber i motsatt retning av det.