Miljødirektoratet fikk 355 søknader til tilskuddsordninga "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" etter at søknadsfristen gikk ut i februar. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på 318 millioner kroner, mens rammen for tilskudd i 2018 var 155 millioner.

18 millioner til Trøndelag

Nå har Miljødirektoratet vedtatt å støtte 233 prosjekter og 21 interkommunale nettverk. Blant disse 233 prosjekteene er det 25 i Trøndelag som har fått innvilget midler, samt ett interkommunalt nettverk. Hele 80 prosent av søknadene i Trøndelag får til sammen 18,3 millioner kroner.

- Det har vært positiv utvikling i antall søknader og andel tildelinger i Trøndelag siden tilskuddsordningen ble innført i 2016,skriver Fylkesmannen i ei pressemelding.

Flere prosjekter får støtte til innkjøp av el-sykler og etablering av ladepunkter til el-biler og el-sykler, samt støtte til klimavennlige bygg og fossilfrie anleggsplasser.

Trøndersk klimamesterskap

Trondheim kommune får midler til Trondheim Torg som klimavennlig anleggsplass med mest mulig utslippsfrie løsninger for biler og maskiner, mens Trøndelag Fylkeskommune får midler til forprosjekt om lagring av karbon i landbruket. Dessuten blir det gitt støttemidler til et trøndersk klimamesterskap mellom elever i videregående skoler.

Her er de trønderske prosjektene som fikk støtte:

TRØNDELAG fikk til sammen 18,3 millioner kroner til klimasatsing i 2018. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

For å se alle søknader og tildelingene i alle fylkene, følg linken:

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/