Da Holtålen kommune solgte sine kraftaksjer i Gauldal Energi for et par år siden, så ble det lagt inn en klausul i salgskontrakten som sa at - om kraftselskapet selger større deler av selskapet innenfor en 3-årsperiode, så skulle dette utløse en godtgjørelse til Holtålen.

Dette skulle vise seg å være en smart setning å ta med, for Gauldal Energi har nå solgt nettdelen av selskapet til Norgesnett - noe som betyr at seks måneder før kontrakten går ut, så tikker det 14 millioner inn i den holtålske kommunekassen.

Likevel lover ikke ordfører Jan Håvard Refsethås gylne tider for kommunen.

– Vi setter alt på fond. 10 millioner på disposisjonsfond og resten på kapitalfond, sier ordføreren til Nea Radio på spørsmål om hva pengene skal brukes til. Han sier kommunen hadde håpet på noen kroner i forbindelse med salget, men at det skulle bli hele 14 millioner, innrømmer ordføreren var langt over forventet.

Disposisjonsfondet er kraftig styrket de siste årene og er nå på omlag 20 millioner mot tidligere halvannen million.

– Vi skal ikke gå bananas, sier Refsethås og kan ikke love vann i bassengene - en av de første salderingspostene når budsjettene skal settes opp.

– Vi gjør det slik at disponering av de ekstra midlene inngår i budsjettprosessen og ikke som enkeltsaker, sier han.

Hør intervju med ordføreren her: