Ved utgangen av første kvartal i år var sykefraværet i Trøndelag 5,8 prosent, det samme som gjennomsnittet for landet forøvrig. Det er en nedgang på 1,1 prosent fra samme kvartal i i fjor.

Det er til dels stor variasjon i andelen sykemeldte i fylkene. Oslo ligger lavest med 4,8 prosent, mens Østfold og Oppland ligger høyest med 6,6 prosent.

Trøndelag har flest gradert sykemeldte

Hver fjerde sykemelding i fylket er gradert. Vanligvis har fylkene med det laveste sykefraværet også lavest andel graderte tilfeller. Dette har sammenheng med at større byer ofte har en yngre arbeidsstyrke med høyere utdanning, begge faktorer som trekker sykefraværet ned. Her skiller Trøndelag og Trondheim seg noe ut ved å ha høy andel graderte tilfeller og et relativt lavt sykefravær. Andelen med gradert sykemelding i Trondheim er 24,7 prosent, mens Bergen ligger på 19,5 og Stavanger på 19,9 prosent.

Sykefravær og næring

Helse- og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet med 8,3 prosent. Her er det en liten nedgang i fraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Det laveste sykefraværet finner vi innenfor informasjon og kommunikasjon med 3,2 prosent. Her har sykefraværet økt fra 2,8 prosent i fjor.

Sykefraværet går ned både i privat og kommunal sektor, mens det er en liten økning i statlig sektor.

Lavest i Røyrvik

I Røyrvik finner vi det laveste sykefraværet med 3,9 prosent, fulgt av Namsskogan (4,1 %) og Røros (4,7 %).

Høyest i Vikna

Det høyeste sykefraværet har Vikna med 7,7 prosent, fulgt av Grong og Klæbu med henholdsvis 7,4 og 7,2 prosent.

Sykefraværet sank mest i Fosnes fra 9,1 til 6,1 prosent. Andre kommuner med en betydelig nedgang i sykefraværet er Namdalseid og Frosta.

Den største økningen finner vi i Snåsa med over 50 prosent økning. Selv om økningen er stor, er sykefraværet på bare 5 prosent. I Grong steg fraværet fra 5,3 til 7,4 prosent. I Trondheim ligger sykefraværet på 5,3 prosent, en liten nedgang fra samme kvartal i 2017. Steinkjer og Stjørdal ligger på henholdsvis 6,6 og 6,8 prosent, mens fraværet i Levanger er på 5,7 prosent.